Ted x Nikita
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 28/04/2022
Lucky x Snowy
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 23/04/2022
Ted x Polaris
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 22/04/2022
Lucky x Sunny
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 21/02/2022
Ted x Cacau
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 18/02/2022
Ted x Hope
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 07/02/2022
Lucky x Shakira
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 28/11/2021
Ted x Nicole
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 12/10/2021
Ted x Nikita
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 10/10/2021
Ted x Sunshine
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 05/10/2021
Ted x Polaris
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 01/10/2021
Lucky x Hope
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 04/05/2021
Lucky x Sunny
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 02/05/2021
Lucky x Shakira
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 08/03/2021
Lucky x Nicole
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 22/02/2021
Boo x Polaris
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 10/02/2021
Lucky x Nikita
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 05/08/2020
Lucky x Nicole
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 03/07/2020
Lucky x Sunny
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 25/02/2020
Lucky x Panda
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 14/02/2020
Boo x Vanilla
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 19/11/2019
Lucky x Hope
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 18/11/2019
Lucky x Panda
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 15/06/2019
Boo x Peppa
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 01/06/2019
Boo x Sunshine
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 27/05/2019
Lucky x Panda
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 29/10/2018
Boo x Vanilla
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 22/10/2018
Boo x Peppa
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 25/07/2018
Boo x Sunshine
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 19/07/2018
Boo x Emily
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 04/05/2018
Boo x Wendy
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 19/04/2018
Lucky x Panda
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 30/03/2018
Boo x Peppa
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 18/12/2017
Boo x Vanilla
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 02/12/2017
Boo x Sunshine
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 05/10/2017
Boo x Emily
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 30/09/2017
Boo x Wendy
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 15/09/2017
Boo x Hanna
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 28/04/2017
Boo x Peppa
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 25/04/2017
Boo x Vanilla
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 18/04/2017
Boo x Emily
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 27/01/2017
Lucky x Wendy
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 24/01/2017
Boo x Peppa
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 20/08/2016
Lucky x Hanna
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 17/08/2016
Lucky x Emily
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 31/03/2016
Lucky x Hanna
Filhotes de Lhasa Apso
nascidos em 17/09/2015